Onderdirectoraat Agri-Health (ODAH)

Doelstelling ODAH

Coordinatie van de gezondheidsactiviteiten voor planten en ziet erop toe dat er veilig en gezond plant/voedsel wordt geproduceerd ten behoeve van de consument.

Aangezien het Min. van LVV verantwoordelijk is dat de internationale standaarden en normen op de JUISTE wijze worden toegepast, worden verschillende systemen ontwikkeld en toegepast om faciliterend naar de sector op te treden. Hierbij kunnen genoemd worden: Good Agricultural Practice (GAP) Registratie Systeem, Trace-Back Systeem, Pesticide Registratie en Management Systeem

Dit onderdirectoraat doet zelf geen onderzoek, maar krijgt ondersteuning van Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek. Dit onderdirectoraat geeft vergunningen, doet inspecties , voert lab analyses uit t.a.v. pesticide residuen.

Missie

Zordragen voor veilig geteelde gezonde gewassen

Visie

Binnen 10 jaar een mindshift teweeg hebben gebracht om verantwoord te telen

Foto's
Download de files hieronder

Bewustwording en nieuwe ontwikkelingen

Lees verder

Wetgeving

Lees verder

IDB/SAMAP projecten

Lees verder

Internationale richtlijnen

Lees verder
Welkom bij onze videos
Hier kunt u enkele voorbeelden bekijken
Over hoe en waarvoor u pesticide kunt gebruiken
Wij hopen u hiermee genoeg te informeren
Wij wensen u veel kijkplezier